Tere tulemast!

AS Andmevara on infotehnoloogia ettevõte, kelle aktsiate valdajaks on Siseministeerium.

Põhilised tegevusalad on registrite, andmebaaside ja infosüsteemide arendus, pidamine ja hooldus, infotehnoloogiliste terviklahenduste väljatöötamine, infotöötluse töökeskkonna kujundamine ja selle valdkonna hanked ning infoteenused registritelt. Väljatöötatud lahendustele tagame garantii, hoolduse, kasutajatoe. Kliendi soovil pakume täislahendusena ka realiseeritud infosüsteemide majutusteenust meie IT keskkonda.

Teenused

AS Andmevara on tegelenud IT majutusega aastast 1994, kui valmis Eesti esimene täiselektrooniline „Erastamisväärtpaberite keskregister“. Sellele järgnesid juba üle Interneti kasutatavad rahvastiku register ja ESTLEX. Käesoleval ajal on AS Andmevara serveriruumis leidnud kodu mitmed teisedki kriitilisemaid infoturbe nõudeid omavad infosüsteemid, nagu Elektrooniline Riigi Teataja, …

AS Andmevara osutab rahvastikuregistri-põhiseid infoteenuseid.

AS Andmevara osutab erasektorile teenust, mille kaudu saavad nii füüsilised kui ka juriidilised isikud esitada taotlusi rahvastikuregistrist andmete väljastamiseks.

Pakume vastavalt kliendivajadustele infosüsteemide kasutajatoe osutamist. Kokkulepetest tulenevalt osutame IT teenuste halduse parima praktika mõistes kas I ja/või II teenuse taseme kasutajatuge. Lisaks rahvastikuregistrile pakume hetkel kasutajatuge näiteks kohalike omavalitsuste teenusportaali (KOVTP), volikogude infosüsteemi (VOLIS), maa järelmaksude infosüsteemi (maa järelmaks) ning teiste infosüsteemide kasutajatele.

Pikaajalise teenusepakkujana oleme keskendunud infosüsteemide loomisele ning viimastel aastatel üha rohkem ka neis sisalduvate andmete ristkasutuse ja infopäringute arendamisele. Meie poolt loodud tuntumad ja keerulisemad originaaltarkvarad on rahvastikuregistri ning piirikontrolli- ja tööturuteenuste infosüsteemid.

Pakume oma klientidele andmekogude haldamise teenust täites volitatud töötlemise lepingu alusel kliendi ülesandeid andmekogu andmete töötlemisel. Garanteerime andmete vastavuse andmeandjate poolt esitatud kujule ja nende kättesaadavuse kogu aeg vastavalt andmekogu omaniku poolt määratud korrale vaatamata andmete mahule ning andmeallikate paljususele.

AS Andmevara on paberdokumentide digitaliseerimise valdkonnast tegutsenud kuus aastat ning saavutanud selle aja jooksul paberdokumentide digitaliseerimise valdkonnas turuliidri positsiooni.